Παρασκευή 16 Μαΐου 2014

Την Κυριακή 13/4/2014 πραγματοποιήθηκε στο Κ.Δ.Α.Π., συνάντηση των εργαζομένων των προνοιακών δομών του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

Την Κυριακή 13/4/2014 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Κ.Δ.Α.Π., συνάντηση των εργαζομένων των προνοιακών δομών του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. Ύστερα από πρόσκληση των εργαζομένων του Κ.Δ.Α.Π. στη συνάντηση παραβρέθηκε ο κ. Γιάννης Αθανασίου, μέλος του Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου Συλλόγων και Σωματείων Βοήθεια Στο Σπίτι. 
Θέμα της συνάντησης ήταν η νέα μορφή λειτουργίας των προνοιακών δομών που προωθείται από την κυβέρνηση και από κάποιους Δημάρχους μεμονωμένα, μέσω του μοντέλου των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ). Αφού ενημερωθήκαμε από το συνάδελφο Γιάννη Αθανασίου σχετικά με διάφορες μελέτες που έγιναν στο παρελθόν για τις ΚΟΙΝΣΕΠ και την αποτυχία εφαρμογής τους, καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:
1.Οι ΚΟΙΝΣΕΠ οδηγούν στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών δομών των Δήμων με  αρνητικές επιπτώσεις τόσο ως προς τους ωφελούμενους όσο και ως προς τους εργαζόμενους.
2. Η επιχειρηματολογία ότι «…οι ΚΟΙΝΣΕΠ συστήθηκαν από τον νομοθέτη για την αντιμετώπιση αναγκών των δήμων σε προσωπικό και τη διατήρηση λειτουργίας των κοινωνικών δομών δεδομένης της μείωσης του προσωπικού λόγω της διαθεσιμότητας και της πρόωρης συνταξιοδότησης των εργαζομένων στους δήμους αλλά και του εκ του γεγονότος ότι οι περιορισμοί στις προσλήψεις δεν επιτρέπουν την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων…» καταρρίπτεται διότι: 
- Το προσωπικό στις κοινωνικές δομές δεν έχει ελαττωθεί καθόλου λόγω της διαθεσιμότητας, μιας και είμαστε κυρίως εργαζόμενοι με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.
- Ο περιορισμός προσλήψεων όπως ορίζεται από την Π.Υ.Σ. 33/2006 δεν ισχύει για το προσωπικό του  «Βοήθεια στο Σπίτι» ούτε για το προσωπικό των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. προγραμμάτων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων για τους ΟΤΑ για το έτος 2014, όπως εστάλη από το υπουργείο Εσωτερικών ( Αρ. Πρωτ. Οικ. 3259/30-1-2014).
3. Οι ΚΟΙΝΣΕΠ, δεν αποτελούν μονόδρομο για τις κοινωνικές δομές, όπως πολλοί διαλαλούν. Αντίθετα η έγκαιρη πρόβλεψη για την ένταξη των προγραμμάτων «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» και «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» στο ΣΕΣ 2014-2020 με επαρκή χρηματοδότηση θα εξασφάλιζε τόσο τις προνοιακές δομές, όσο και το εργασιακό μας μέλλον.
Κρίνοντας ότι εδώ και μια δεκαετία έχουμε αναδείξει την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα των προγραμμάτων για την τοπική κοινωνία, θεωρώντας ότι όλες ανεξαιρέτως οι δομές είναι απαραίτητες για την κοινωνία μας και πιστεύοντας ότι χρέος όλων μας είναι η εξασφάλιση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ και ΔΩΡΕΑΝ χαρακτήρα των κοινωνικών υπηρεσιών, λέμε ΟΧΙ σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης των κοινωνικών αγαθών.

Το προσωπικό του ΚΔΑΠ ΑΚΤΊΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου