Παρασκευή 18 Απριλίου 2014

Πρόγραμμα του συνδυασμού 'Πολίτες σε Δράση' - ΝΙΚΟΣ ΛΙΑΠΗΣ


Το πρόγραμμα του συνδυασμού του ανάρτησε ο υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Ακτίου Βόνιτσας κ. Νικόλαος Λιάπης. Τις βασικές αρχές του προγράμματος μπορείτε να τις διαβάσετε παρακάτω:

Εδώ και τέσσερα χρόνια, η χώρα διέρχεται τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της σε καιρό ειρήνης. Οι εγκληματικές επιλογές των μνημονίων οδηγούν στην αποσάθρωση της οικονομίας και της κοινωνίας. Η  οικονομική κρίση μετατράπηκε γρήγορα σε κοινωνική και ανθρωπιστική.
Η ανεργία έχει εκτιναχθεί στα ύψη (άνω του 50% στους νέους), οι εργαζόμενοι χάνουν τα εισοδήματά τους, τα εργατικά δικαιώματα δεκαετιών ακυρώνονται, οι συνθήκες ζωής της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού έχουν αλλάξει δραματικά.

Η τοπική αυτοδιοίκηση, λόγω της μνημονιακής πολιτικής, είδε τα έσοδά της από κρατικούς πόρους να μειώνονται πάνω από 50%, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν οι ανάγκες κοινωνικής πρόνοιας και δημιουργίας εσόδων για τη κοινωνία. Ταυτόχρονα ο χωρίς χωροταξική βάση «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και η μέχρι τώρα εφαρμογή του δεν οδήγησε σε οικονομίες κλίμακας, αλλά απλά σε απομάκρυνση του κέντρου εξουσίας από τους τοπικούς πληθυσμούς των οικισμών, ενισχύοντας την έννοια της πολιτικής αλλοτρίωσης, την απομάκρυνση δηλαδή των πολιτών από τις διαδικασίες γένεσης της αυτοδιοικητικής εξουσίας.

Όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις έχουν να κάνουν και με αυτούς που σαν άλλοι βαστάζοι, διευκολύνουν την εφαρμογή αντιλαϊκών πολιτικών.  Ως τέτοιοι, λογίζονται αυτοί που παριστάνουν τους ανεξάρτητους υποψηφίους των εκλογών, προσπαθώντας έτσι να υφαρπάξουν την ψήφο του λαού.
Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος μας καλείται να αναλάβει ένα νέο διπλό ρόλο. Ενώ κατά το παρελθόν ο Δήμος λειτουργούσε ως απλός διαχειριστής των πόρων και ρυθμίσεων που έδινε η κρατική εξουσία, τώρα καλείται να αναλάβει, από τη μια μεριά, τον ουσιαστικό ρόλο του ενεργού συντονιστή τοπικών επιχειρηματικών και οικονομικών πρωτοβουλιών και, από την άλλη, το ρόλο του δημιουργού νέων κοινωνικών και πολιτιστικών δομών, προσαρμοσμένων στη κοινωνία της κρίσης και τις άμεσες ανάγκες της.
Γεωγραφικά ο Δήμος πρέπει να συντονίσει την ενοποίηση των 3 Δημοτικών Ενοτήτων (Ανακτορίου, Μεδεώνος και Παλαίρου), στη κατεύθυνση των συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα (οικονομικό, αναπτυξιακό, κοινωνικό και πολιτισμικό) και στη βάση της αλληλεγγύης ανάμεσα στους 17 οικισμούς του. Αίσθηση της ενότητας του νέου Δήμου, ισόρροπη αντιμετώπιση των προβλημάτων στην κατεύθυνση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνέργειες των τομέων, των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των ανθρώπων ορίζουν την απόλυτη προτεραιότητα μας.
Στη κατεύθυνση αυτή, ο νέος Δήμος μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο σε μια σειρά τοπικά επίπεδα δράσης και προγραμματισμού, όπως:
-      Τη σαφή και ιεραρχημένη αξιοποίηση των πόρων του, με τη μέγιστη δυνατή οικονομική αποτελεσματικότητα, στη κατεύθυνση της ικανοποίησης των βασικών αναγκών του πληθυσμού.
-      Την ανάληψη έμμεσων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, μέσα από το συντονισμό και την δικτύωση τοπικών επιχειρηματικών κεφαλαίων και την κατάστρωση κοινά αποδεκτών πλαισίων δράσης και στρατηγικών σχεδίων για την ανάπτυξη της περιοχής
-      Την ανάληψη δράσεων για ποιοτική γεωργία – κτηνοτροφία που να απευθύνεται σε αγορές υψηλού βιοτικού επιπέδου, με προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.
-      Την ανάπτυξη κοινωνικού δικτύου προστασίας και αλληλεγγύης, υπερασπιζόμενος το Δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών του (καθαριότητα, ύδρευση κλπ), την Δημόσια Υγεία και παιδεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.
Η περιοχή μας εμπεριέχει μεγάλο τμήμα του μεγαλύτερου υγροβιότοπου της χώρας, του Αμβρακικού κόλπου και σημαντικά σημεία ιδιαίτερου πολιτιστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Οι πόροι αυτοί είναι πρωταρχικοί παράγοντες της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και ταυτότητας της περιοχής μας, που, κάτω από τις κατάλληλες πολιτικές προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης μπορούν να αποτελέσουν τη βάση νέων αναπτυξιακών προοπτικών.
Σημαντικός είναι ο ρόλος του Δήμου σε κοινωνικές και πολιτισμικές δράσεις. Στο κοινωνικό τομέα πρέπει να αναληφθούν δράσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και προστασίας των μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού. Ο πολιτισμός αποτελεί σήμερα ένα πολλά υποσχόμενο τομέα για τη δημιουργία απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο και αύξησης της ελκτικότητας κάθε περιοχής. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος πρέπει να λειτουργήσει ως ο πιο ευαίσθητος δέκτης εμφανιζόμενων πραγματικών αναγκών της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας σε εκπαίδευση, πολιτισμό και κοινωνική πρόνοια και να οργανώνει και συντονίζει τέτοιου είδους δραστηριότητες. Δε πρόκειται για σπατάλη πόρων, αλλά για σημαντική επένδυση στο σημαντικότερο συντελεστή της τοπικής ανάπτυξης που είναι το ανθρώπινο δυναμικό.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το πρόγραμμα συνεχίστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

1 σχόλιο: